Sitemap hernat.nl Helfo kort


Helfo kort HELFO: - 665.000 må fornye helsekortet sitt

Use the site navigation

1 2 3 4 5 6 7 8

Studietiden er den perioden i livet hvor vi har mest tid til å reise og oppleve verden. Utfordringen er at reising koster penger, helfo studenter ikke har for mye av. Her gir vi deg derfor tips til spennende reisemål — med studentvennlige priser i fokus! Vi viser deg hva som skjer, gir deg oversikt over ulike festivaler og tips til steder og opplevelser du bør sjekke ut. Om du studerer i Europa, eller om du skal legge ferieturen til kontinentet, bør du sørge for å kort med Helfo-kortet i bagasjen. Kortet dokumenterer nemlig at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som landets egne statsborgere. Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester bør du bestille nytt kort i ekstra god tid før. Bestill Europeisk helsetrygdkort. Oppheld du deg mellombels i eit anna EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du. Om Helfo. Helfo er en ytre etat under Helsedirektoratet. Vi forvalter oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av. Frikort for helsetjenester Privatpersoner får frikort for helsetjenester når de har betalt over et visst beløp i egenandeler. Feil. En teknisk feil har oppstått. Vennligst prøv igjen senere. Lukk modal. Det er viktig at du vet hvilke rettigheter kortet gir. Du bør lese informasjon på kort siden før du bestiller Europeisk helsetrygdkort. Er du medlem av folketrygden i Helfo og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveitshar du rett til å få Europeisk helsetrygdkort.